Khi nào thì cần làm việc với một media agency?

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau trả lời 3 câu hỏi đơn giản:

  • Tại sao chúng ta cần một media agency?
  • Làm thế nào để tìm ra media agency phù hợp với công ty của bạn?
  • Làm thế nào để đảm bảo chiến dịch media buy thành công?

Tuy nhiên trước khi bắt đầu trả lời những câu hỏi trên chúng ta hãy cùng thống nhất, như thế nào là một chiến dịch media buy hiệu quả? Khi nào thì cần làm việc với một media agency?