Bài học từ Apple: iPhone X và iPhone 8

Phone đầu tiên ra mắt năm 2007, đến năm 2013 Apple bắt đầu cho ra mắt đều đặn mỗi năm 2 sản phẩm, làm tăng thêm lựa chọn cho người dùng. Nhưng năm nay, Apple đã bất ngờ có hướng đi mới với việc ra mắt cùng lúc 3 dòng sản phẩm hoàn toàn khác biệt để đánh dấu kỷ niệm 10 năm iPhone – đó chính là iPhone X, iPhone 8 và iPhone 8 Plus.

Bài học từ Apple: iPhone X và iPhone 8