Hãy chạy trốn khỏi sự hoàn hảo!

Hồi mình đi nói chuyện trong một buổi talkshow với một anh CCO giỏi giang kỳ cựu của một startup hùng mạnh và bứt phá, ảnh có chia sẻ một “bí quyết” hay trong làm ăn, mình đúc kết nó lại thành một câu thần chú rằng:

“Đừng cố hoàn hảo hoá mọi thứ ngay từ giai đoạn ý tưởng, make it happen, làm một cái prototype, learn những gì quan trọng từ cú fail đầu tiên và optimize nó!”

Hãy chạy trốn khỏi sự hoàn hảo!